Regsitration helper

For the Miss Holiday International – Queen title may apply form all over the world any girl with Hungarian origins, past 16 and not yet 28 that has no porn pictures in background .You can apply online from Hungary and also from outside of Hungary.

Registration is valid when you see the Succesful registration text appearing!

For the preselection in Hungary you will be selected in case you transfer to our bank account or send by post to Nándori József, 1015 Budapest Donáti utca 5a., Hungary the registration fee of 3500 HUF together with your name and „Miss Holiday International” motto and this amount appears on our bank account.

Registration form

I apply for Miss Holiday competition, beside the conditions which can be read beneath! Please fill all the form fields!

LAST NAME
FIRST NAME
BIRTH PLACE
DATE OF BIRTH
CITIZENSHIP
ADDRESS
PHONE (MOBILE)
PHONE (HOUSE)
E-MAIL
PERSONAL ID NUMBER
LAST QALIFICATION
PROFESSION
LANGUAGES SPOKEN
DRIVING LICENCE  Yes No
HEIGHT
WEIGHT
BUST SIZE
WAIST SIZE
HIP SIZE
HAIR COLOR (ORIGINAL)
HAIR COLOR (COLORED)
COLOUR OF EYES
DRESS SIZE
SWIMSUIT SIZE
GOALS, HOBBIES
FAVOURITE PLACES, WHERE I’VE SPENT MY HOLIDAY
WHERE I DREAM TO GO
WHY IS TOURISM IMPORTANT IN MY LIFE?
WARNING! MAXIMUM SIZE OF THE PICTURES IS 2Mb/image!
PHOTO UPLOAD (PORTRAIT)
PHOTO UPLOAD ( FULL BODY WITH BIKINI)
PHOTO UPLOAD (FULL BODY WITH DRESS)
I WISH TO TAKE A FRIEND IN THE PHOTO-CAMP, I UNDERSTAND THAT THE PREFERENTIAL FEE RELATED TO HIS/HER STAY IS ON ME.  Yes -PERSONS:

I UNDERSTAND AND ACCEPT THE REGULATIONS.

YES, I ACCEPT THE REGULATIONS

Versenyszabályzat

A missHoliday – Királynője versenykiírását megismertem, elfogadom és kijelentem, hogy kizáró oka nincs a versenyben való részvételemnek.

Tudomásul veszem a verseny tényét, és a legjobb tudásom szerint közreműködök a sikeres lebonyolításban.

A meghatározott versenyprogramot, időmeghatározásokat betartom, felkészülök rá.

A koreográfiát betanulom, és legjobb tudásom szerint közreműködöm az összkép színvonalas megjelenítésében.

A versenyen és a hozzátartozó programokon a kísérőim csak a szervezővel egyeztetve és beleegyezésével tartózkodhatnak.

A verseny tisztaságának tényét tudomásul veszem, azt semmiféle módon nem vitatom, a verseny jó hírét szem előtt tartom.

A versenytől való visszalépésemet írásban és a döntőt megelőzően legalább 2 héttel előre tehetem meg a szervezők felé.

A verseny szabály megsértése kizárással és a versenyszakasztól függően kártérítési kötelezettséggel jár.

A versenyző kijelenti, hogy nem jelent meg róla pornográf felvétel.

Hozzájárulok az általam mellékelt fotók, valamint a fenti adatok INTERNET hálózaton történő közléséhez (a személyes adataim: lakcím, telefonszám, e-mail, stb. kivételével!). Kijelentem, hogy a verseny során készült fotók csak a szervezők engedélyével használhatók fel. A fotókkal kapcsolatosan szerző jogi követelésem nem áll fenn. A fotók az Interneten túl a versenyhez kapcsolódó egyéb kiadványokban (szóróanyag, CD, stb.) is megjelenhetnek.

Amennyiben a Miss Holiday verseny döntőjébe kerülök, akkor a döntőhöz kapcsolódó élő nyilvános rendezvényen részt veszek, és kijelentem, hogy ellenszolgáltatás nélkül adom meg hozzájárulásomat ahhoz, hogy a döntő szervezője vagy az általa megbízott harmadik személy a fellépést az ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon rögzítse, digitális formában elektronikus eszközön tárolja, az elkészült felvételről másolatokat készítsen, sugárzással vagy másként mint sugárzással, vezeték útján, vagy az egyedi lehívást is lehetővé tevő módon a nyilvánossághoz közvetítse.

Beleegyezem abba – amennyiben az külön szerződésben nem kerül szabályozásra – hogy a verseny kapcsán a verseny szervezőihez érkező hazai és külföldi ügynökségi, sajtó és egyéb megkeresések esetén, a szervező, vagy az általa megbízott ügynökség képviseljen. Az ezzel kapcsolatos feltételek konkrét esetben külön szerződésben kerülnek szabályozásra.

A versenyre történő nevezéssel egyben elfogadom a Szabályzatot.